Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Cryptophagus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 50
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cryptophagidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cryptophaginaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cryptophaginiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cryptophagusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cryptophagus montanus Ch.N.F. Brisout de Barneville, 1863
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1018634    kod taksonu: 3452+3454+—(3455d)
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: V.A. Tsinkevich
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cryptophagus montanus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 43
 • Publikacje: 3
 • Kolekcje: 2
 • Autorzy publikacji: 4
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
[KFP 3454: Cryptophagus silesiacus] Górski gatunek rozsiedlony w środkowej i południowo-wschodniej Europie. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk rozmieszczonych w pięciu krainach południowych. Bionomia i wymagania środowiskowe nie są znane.
[KFP 3452: Cryptophagus deubeli] Gatunek górski o ograniczonym zasięgu do południowo-wschodniej części środkowej Europy; wszędzie rzadko i sporadycznie znajdowany. W Polsce znany tylko z Sudetów Zachodnich, ale prawdopodobnie szerzej rozmieszczony w naszych górach, gdyż znany ze słowackich Karpat. Występuje w lasach górskich — wśród mchów na starych drzewach, pod opadłym listowiem i w gniazdach trzmieli.
[KFP — (3455d): Cryptophagus transsilvanicus] Gatunek o niewyjaśnionym dokładnie rozsiedleniu. Notowany ogólnikowo z Polski i Czechosłowacji (Lucht 1987) oraz z Karpat (K. Koch 1989b), ale w ostatnim spisie chrząszczy czechosłowackich z roku 1993 omawiany gatunek nie jest rejestrowany. Wobec braku konkretnych danych o jego występowaniu u nas, nie zaliczamy go do fauny krajowej.

Zewnętrzne źródła danych