Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Agrypninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Agrypniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Danosomarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Danosoma fasciata (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1014953    kod taksonu: 2795
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: EN
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Danosoma fasciata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 112
 • Publikacje: 35
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 41
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek borealno-górski, rozprzestrzeniony głównie w Europie północnej i na Syberii oraz w górskich obszarach Europy Środkowej; wykazywany ponadto z Pirenejów, Alp, południowych Karpat i Rodopów. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w Sudetach i Beskidach Zachodnich. Wzmianki sprzed przeszło stu laty o występowaniu na Pojezierzu Mazurskim wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Wykazany z Florianki na Roztoczu przez Sz. Tenenbauma (1913), ale z powodu braku okazu dowodowego w zbiorze tego autora K. Strawiński (1954) sądził, że dane z Florianki polegają na pomyłce. Jednak wzmianka odnośnie Roztocza ma chyba uzasadnienie, gdyż w innym zbiorze, kolekcji F. Fejfera, przechowywanym również w Instytucie Zoologii PAN w Warszawie, znajduje się jeden okaz z tej miejscowości zaetykietowany datą 18 IX 1913 (B. Burakowski*). Stanowisko to, daleko odsunięte od obszaru zwartego występowania gatunku, wymaga jednak dalszej weryfikacji. Zasiedla martwe drewno drzew iglastych na miejscach nasłonecznionych. Cykl rozwojowy kilkuletni. Larwy bardzo drapieżne, napadają na niższe postacie rozwojowe owadów, zwłaszcza chrząszczy z rodziny Cerambycidae. Larwy żerują pod obluźnioną korą grubych pniaków oraz pni leżących na ziemi, niekiedy wdrażają się głęboko w zmurszałe drewno, ale przed przepoczwarczeniem wędrują ku zewnętrznym warstwom drewna, gdzie larwa buduje pod koniec lata komorę poczwarkową. Postacie dojrzałe po przezimowaniu ukazują się w maju i przeżywają do sierpnia. W ciągu dnia prowadzą skryty sposób życia, chroniąc się w szczelinach drzew, przy pięknej pogodzie odbywają loty w godzinach przedwieczornych.

Ilustracje
... przeglądaj
Danosoma
fasciata
Zewnętrzne źródła danych