Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Apionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Apioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Oxystomatiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Oxystomatinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Eutrichapionrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Eutrichapionpodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Apiotherium kaszabi Voß, 1967
PL
TAK
status nazwy: synonim
BioMap ID: 1027110   
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Apiotherium kaszabi - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 1083
 • Publikacje: 157
 • Kolekcje: 18
 • Autorzy publikacji: 94
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek palearktyczny, w całej Europie pospolity, docierający do skrajnych obszarów północnych. Występuje w Polsce od Bałtyku aż po Tatry, nie znany jeszcze tylko z Podlasia i Kotliny Nowotarskiej. Żyje na różnych gatunkach wyk: na wyce ptasiej — Vicia cracca L., wyce drobnokwiatowej — V. hirsuta (L.) S. F. Gray, wyce leśnej — V. silvatica L., wyce jednokwiatowej — V. monanthos (L.) Desf., wyce kosmatej — V. villosa Roth. Według L. Dieckmanna (1977) larwy żerują w kwiatach, wyżerając słupki i pręciki, dawne wzmianki o rozwoju larw w strączkach są przez tego autora odrzucone.

Zewnętrzne źródła danych