Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Coccinellidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Coccinellinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Halyziiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Halyziarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1035125    kod taksonu: 3626
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: P. Ceryngier
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Halyzia sedecimguttata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 193
 • Publikacje: 53
 • Kolekcje: 15
 • Autorzy publikacji: 57
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 18

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony w Europie, Azji Mniejszej, na Kaukazie i Syberii, sięgający w Fennoskandii daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju. Jest na ogół spotykany dość rzadko, niekiedy jednak lokalnie w większej liczbie osobników. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie, występując głównie na drzewach liściastych rosnących na wilgotnych stanowiskach. Donoszono o złowieniu go na brzozie, olszy szarej, jesionie, dębie, buku, leszczynie i tarninie oraz przypadkowo również na drzewach iglastych. Żeruje na niższych grzybach z rzędu mączniaków (Erysiphales): Sphaerotheca mors-uvae (Schwein) Beck. et Curt. i Phyllactinia suffulta Sacc. Chrząszcze przylatują do źródeł światła sztucznego. Zimują na suchych miejscach w ściółce pod opadłymi liśćmi.

Zewnętrzne źródła danych