Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Staphyliniformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Staphylinoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Staphylinidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Staphylininaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Staphylininiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Amblyopininapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Heterothopsrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Heterothops praevius W.F. Erichson, 1839
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1011775    kod taksonu: 1778+1779
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2004 checklist: A. Melke
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Heterothops praevius - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 223
 • Publikacje: 54
 • Kolekcje: 4
 • Autorzy publikacji: 46
 • Ilustracje (ikonografia): 2
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
[KFP 1779: Heterothops praevius praevius] Gatunek palearktyczny, znany w Europie prawie z całego kontynentu, z wyjątkiem północnej części Fennoskandii. W Polsce notowany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Znajdowany przeważnie wśród butwiejącej słomy w stodołach, stogach i piwnicach, niekiedy również w murszu dziuplastych drzew liściastych.
[KFP 1778: Heterothops niger] Gatunek wykazywany głównie ze środkowej Europy, na zachód sięgający do Francji, a na południe do północnych Włoch, notowany także z południowej Szwecji. Rozsiedlenie nie jest dokładnie znane, gdyż mylono go często z pokrewnym gatunkiem H. praevius Erichson. Zamieszkuje obszary nizinne, podgórza i doliny górskie. Występuje głównie w gniazdach kretów, gdzie w okresie zimowym jest najczęściej spotykanym chrząszczem. Niekiedy znajdowany również w gniazdach królików, myszy, susłów i chomików. Na wiosnę spotykany także poza gniazdami, w ich sąsiedztwie, w stogach, stodołach, pod szczątkami roślinnymi na polach i łąkach, nadto pod napływkami. Z uwagi na ukryty sposób życia, na ogół wszędzie, również u nas, rzadko i sporadycznie znajdowany.

Zewnętrzne źródła danych