Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Hydroporus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 34
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Dytiscidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Hydroporinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Hydroporiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Hydroporusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1000758    kod taksonu: 556
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2003 checklist: M. Przewoźny
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Hydroporus palustris - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 251
 • Publikacje: 111
 • Kolekcje: 7
 • Autorzy publikacji: 94
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Pospolity gatunek europejsko-syberyjski, znany również z Azji Mniejszej i Zakaukazia. W Europie występuje na terenach otwartych i leśnych, zarówno na obszarach nizinnych jak i górskich. Zamieszkuje wody stojące różnych rodzajów jak stawki, bajorka, rowy, rozlewiska, turzycowe i sfagnowe torfowiska. Spotykany głównie w, zbiornikach o mulistym lub torfiastym dnie oraz porośniętych roślinnością błotną lub wodną. Rzadko łowiony w wodach płynących lub w dużych zbiornikach wodnych.

Zewnętrzne źródła danych