Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Kateretidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Kateretesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Kateretes rufilabris (Latreille, 1807)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1017687    kod taksonu: 3205
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: A. Lasoń
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Kateretes rufilabris - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 57
 • Publikacje: 25
 • Kolekcje: 7
 • Autorzy publikacji: 28
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozsiedlony w południowej, zachodniej i środkowej części Europy, znany również z południowej Szwecji i Algierii. W Polsce wykazany tylko z czterech krain, przy czym dane o występowaniu w Sudetach i na Śląsku opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje na terenach wilgotnych i bagnistych. Poławiany przeważnie od maja do lipca na kwitnących turzycach, trzcinach i sitowiu.

Zewnętrzne źródła danych