Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Chrysomelidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Donaciinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Haemoniiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Macroplearodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Macroplea appendiculata (Panzer, 1794) — jeziornica rdestnicowa
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1024047    kod taksonu: 4255
taksonomia sprawdzona: TAK
ochrona gatunkowa: częściowa
Polska Czerwona Lista: CR
 

źródło nazw: Löbl et Smetana 2010 checklist: L. Borowiec
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Macroplea appendiculata - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: powiaty — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 33
 • Publikacje: 22
 • Kolekcje: 2
 • Autorzy publikacji: 25
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej części Palearktyki od zachodnich wybrzeży Europy po Syberię Zachodnią. W Polsce poławiany bardzo rzadko, znany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach, od przeszło 40 lat nie znajdowany. Występuje na brzegach wód stojących i wolno płynących, gdzie żeruje pod wodą na liściach roślin. Jako rośliny żywicielskie piśmiennictwo podaje: wywłócznik kłosowy — Myriophyllum spicatum L., i rdestnice: pływającą — Potamogeton natans L., nawodną — P. fluitans Roth, grzebieniastą — P. pectinatus L., połyskującą — P. lucens L. i przeszytą — P. perfoliatus L.

Zewnętrzne źródła danych