Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Staphyliniformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Staphylinoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Staphylinidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Tachyporinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Mycetoporiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Parabolitobiusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Parabolitobius formosus (J.L.C. Gravenhorst, 1806)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1007820    kod taksonu: 1888
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2004 checklist: A. Melke
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Parabolitobius formosus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 119
 • Publikacje: 71
 • Kolekcje: 4
 • Autorzy publikacji: 57
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek występujący w północno-wschodniej oraz w środkowej Europie, a zwłaszcza w jej części wschodniej. W Polsce rozprzestrzeniony, ale dość rzadko i najczęściej pojedynczo znajdowany. Gatunek wilgociolubny, zasiedla moczary i torfowiska oraz biotopy wilgotne w lasach liściastych i mieszanych. Spotykany wśród mchów, zwłaszcza z rodzaju Sphagnum Ehrh., pod kępami traw z rodzaju trzęślica — Molinia Schrank, w gnijących grzybach i pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.

Zewnętrzne źródła danych