Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Entiminaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Phyllobiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Phyllobiusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Phyllobiuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Phyllobius (Phyllobius) vespertinus (Fabricius, 1792)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046656    kod taksonu: 5054
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Phyllobius vespertinus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 390
 • Publikacje: 66
 • Kolekcje: 14
 • Autorzy publikacji: 46
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek rozsiedlony w południowej, zachodniej i środkowej części Europy, na północ docierający do Danii i południowej Szwecji, ponadto notowany z Iranu i Syberii. W Polsce znany tylko z południowej części kraju, przy czym należy tu do najpospolitszych przedstawicieli rodzaju. Zasiedla zarówno kserotermiczne, jak i zimne środowiska na terenach nizinnych i górzystych. Poławiano go od kwietnia do czerwca w dolinach rzek i potoków, na łąkach, miedzach, pobrzeżach wód, słonawiskach, groblach, wydmach, wrzosowiskach i miejscach ruderalnych. Jest gatunkiem polifagicznym, żerującym na roślinach zielnych, trawach oraz drzewach liściastych, również owocowych i niekiedy wyrządza szkody w sadach.

Zewnętrzne źródła danych