Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cerambycinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Callidiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Phymatodesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Poeciliumpodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Phymatodes alnigatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Phymatodes (Poecilium) alni alni (Linnaeus, 1767)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1023057    kod taksonu: 4133
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Phymatodes alni alni - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 214
 • Publikacje: 69
 • Kolekcje: 14
 • Autorzy publikacji: 64
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 2

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony w południowej, środkowej i wschodniej części Europy, sięgający na wschód do Uralu, a na północ do południowych prowincji Fennoskandii. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, wszędzie tam, gdzie występują drzewa liściaste. Cykl rozwojowy jednoroczny, ale może być przedłużony do dwóch lat. Materiałem żywicielskim larw są gałęzie o średnicy 1-7 cm, obumierające lub niedawno uschnięte, zarówno na drzewach stojących jak i powalonych, a także gałęzie leżące na ziemi i zgromadzone w stosach chrustu. Najczęściej są opadane dęby — Quercus L., ale notowano też larwy żerujące w wiązach — Ulmus L., jesionach — Fraxinus L., wierzbach — Salix L., olszach — Alnus Mill., klonach — Acer L., leszczynie — Corylus L. i kasztanie — Castanea Mill. Larwy drążą początkowo pod korą proste, dalej kręte chodniki. Przepoczwarczenie następuje w drewnie na wiosnę. Imagines odbywają loty w maju i czerwcu.

Zewnętrzne źródła danych