Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Carabidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Harpalinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Pterostichiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Pterostichusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Calopteruspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Pterostichus pilosusgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Pterostichus (Calopterus) pilosus pilosus (Host, 1789)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1003683    kod taksonu: 306
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2003 checklist: O. Aleksandrowicz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Pterostichus pilosus pilosus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 191
 • Publikacje: 62
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 59
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Dość pospolity gatunek górski, rozpowszechniony w Karpatach i Górach Bihorskich. W Polsce. Zamieszkuje zwarcie cały łuk Karpat i ich pogórza. Wyspowo wykazany z okolic Rzeszowa, dane z Ojcowa i ze Śląska Górnego są wątpliwe, oparte prawdopodobnie na błędnych oznaczeniach.1) [1) Publikacje Pongrácza dotyczące Ojcowa zawierają wiele fałszywych danych, co stwier dzono niejednokrotnie także w zakresie herpetologii i innych dziedzin faunistyki.]. Zasiedla głównie lasy reglowe, spotykany również na halach i połoninach, w strefie kosodrzewiny, a nawet wyżej wśród kamieni i piarżysk, w Tatrach sięga do wysokości co najmniej 2200 m n.p.m.

Zewnętrzne źródła danych