Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Microsaurus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 22
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Staphyliniformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Staphylinoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Staphylinidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Staphylininaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Staphylininiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Quediinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Quediusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Microsauruspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Quedius (Microsaurus) xanthopus W.F. Erichson, 1839
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1011873    kod taksonu: 1802
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2004 checklist: A. Melke
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Quedius xanthopus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 295
 • Publikacje: 69
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 62
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i północnej części Fennoskandii przez całą środkową Europę aż do północnej części południowej Europy, notowany również z Syberii. W środkowej Europie w miarę posuwania się na wschód coraz częściej spotykany, a w zachodniej Europie o wiele rzadszy i ograniczony przeważnie do położeń górskich. W Polsce, choć nie znany jeszcze z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zamieszkuje tereny lesiste, gdzie zasiedla stare pnie i pniaki. Poławiany w próchnie, pod obluźnioną, zmurszałą korą, przy wyciekającym soku z drzew, w gnijących grzybach, ściółce, kompoście i pod różnego rodzaju szczątkami roślinnymi.

Ilustracje
... przeglądaj
Quedius
xanthopus
Zewnętrzne źródła danych