Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cerambycinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Callidiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Ropalopusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Ropalopuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Ropalopus ungaricusgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Ropalopus vogti Guerry, 1911
PL
TAK
status nazwy: synonim
BioMap ID: 1023096   
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: DD
 

źródło nazw: Löbl et Smetana 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Ropalopus vogti - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 54
 • Publikacje: 18
 • Kolekcje: 4
 • Autorzy publikacji: 19
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek zamieszkujący głównie pogórza i niższe położenia górskie w środkowej i południowo-wschodniej części Europy. Wszędzie jest spotykany bardzo rzadko na rozproszonych stanowiskach. W Polsce jest to chrząszcz mało znany i bardzo rzadko znajdowany, notowany tylko z dwóch południowych krain. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się około połowy czerwca i trwa do lipca-sierpnia. Spotykano je na drzewach lęgowych, na drewnie sągowym oraz na kwiatach. Rozwój larwalny odbywa w suchych pniach i gałęziach, głównie klonu polnego — Acer campestre L. i jaworu — Acer pseudoplatanus L., rzadziej wierzby iwy — Salix caprea L., olsz — Alnus Mill. i jesionów — Fraxinus L. Pełny cykl rozwojowy trwa dwa lata.

Zewnętrzne źródła danych