Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scraptiidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Anaspidinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anaspidinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Anaspisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Anaspissubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anaspis (Anaspis) thoracica (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1022233    taxon code: 3799+3801
taxonomy checked: YES
source of names: Leblanc et al. 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Anaspis thoracica - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 301
 • Publications: 56
 • Collections: 12
 • Publication authors: 58
 • Illustrations (iconography): 2
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
[KFP 3799: Anaspis schilskyana] Gatunek o ograniczonym zasięgu do obszarów leżących wokół Morza Północnego i Bałtyku. W Polsce chrząszcz bardzo mało znany, od niedawna notowany z Pobrzeża Bałtyku; brak danych o jego występowaniu jest konsekwencją małej znajomości tej grupy wśród koleopterologów. Bionomia i cykl rozwojowy tego gatunku nie są dokładnie poznane. W Szwecji obserwowano wylęg postaci dojrzałych z drewna brzóz, olch, osik, sosen i świerków.
[KFP 3801: Anaspis thoracica] Gatunek szeroko rozmieszczony w północnej i środkowej części Europy, na południe docierający do Hiszpanii, Włoch środkowych, Chorwacji i Bośni. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Larwy żerują w rozkładającym się drewnie, w gałęziach dębu, grabu, głogu i leszczyny. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i poławiane są do lipca na różnych kwiatach głównie roślin baldaszkowatych.

External data sources