Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Aderidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Anidorusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Anidorus nigrinus (E.F. Germar, 1842)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1022144    taxon code: 3903
taxonomy checked: YES
source of names: Nardi G. 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Anidorus nigrinus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 194
 • Publications: 43
 • Collections: 9
 • Publication authors: 50
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej części Europy, na południe docierający do północnych obszarów w Hiszpanii i we Włoszech, a na północ do południowych prowincji Fennoskandii oraz Karelii. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju, przy czym większość danych o jego rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach w ubiegłym stuleciu. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Rozwój odbywa w murszejącym, przegrzybiałym drewnie drzew iglastych, zwłaszcza świerków i sosen. Postacie dojrzałe ukazują się wiosną i poławiane są do lipca, na suchych gałęziach i pniach, sągach, w stosach chrustu, w pryzmach kompostowych z butwiejącym drewnem i pod odstającą korą. Niekiedy znajdowany w dziuplach wiązów i dębów, należy jednak przypuszczać, że były to jedynie chwilowe schronienia tych chrząszczy.

Illustrations
... browse
Anidorus
nigrinus
External data sources