Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Coccinellidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Coccinellinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Coccinellinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Adaliagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Adaliasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Adalia (Adalia) decempunctata (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1019453    taxon code: 3606
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: P. Ceryngier
Data on distribution in Poland
Adalia decempunctata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 259
 • Publications: 91
 • Collections: 12
 • Publication authors: 77
 • Illustrations (iconography): 3
 • Photos (specimen/observation): 17

Taxon description
Gatunek palearktyczny, rozsiedlony w prawie całej Europie prócz skrajnych obszarów północnych. W Polsce występuje pospolicie od Bałtyku aż po Tatry. Zasiedla tereny nizinne i górzyste do wysokości około 1500 m n.p.m. Występuje w zaroślach i lasach liściastych, na wyrębach i polanach śródleśnych, w parkach i na drzewach przydrożnych. Zimuje w ściółce pod opadłym listowiem.

External data sources