Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Elateroideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elateridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elaterinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Agriotinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Agriotesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Agriotessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Agriotes (Agriotes) pilosellus (C.J. Schönherr, 1817)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1015053    taxon code: 2776
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: L. Buchholz
Data on distribution in Poland
Agriotes pilosellus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 156
 • Publications: 41
 • Collections: 10
 • Publication authors: 37
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, sięgający na wschód po Ukrainę Zachodnią, wykazywany również z Iranu. W Polsce wykazany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju, na ogół znajdowany rzadko i przeważnie pojedynczo. Zasiedla łąki przyleśne i wilgotne, ciepłe stanowiska w zadrzewieniach liściastych na terenach nizinnych, zwłaszcza w dolinach rzecznych i na pobrzeżach wód stojących. Cykl rozwojowy trwa trzy lata. Larwy żyją w glebie pod okapem krzewów i drzew. W południowej części Europy larwy są notowane jako szkodniki w szkółkach leśnych, jednak szkodliwość ich jest niewielka z uwagi na rzadkość występowania. Postacie dojrzałe po przezimowaniu ukazują się w kwietniu i przeżywają do lipca; w dni pochmurne i zimne są zwykle w ukryciu w przyziemnej strefie, a w czasie słonecznej pogody przebywają na runie leśnym, trawach, krzewach, kwitnącej jarzębinie, głogu oraz na baldaszkowatych.

Illustrations
... browse
Agriotes
pilosellus
External data sources