Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Chlaeniinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Chlaeniinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Chlaeniusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Chlaeniellussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Chlaenius (Chlaeniellus) nitidulus (Schrank von Paula, 1781)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1002356    taxon code: 379
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Chlaenius nitidulus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 220
 • Publications: 75
 • Collections: 12
 • Publication authors: 72
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Zamieszkuje nizinne i pagórkowate obszary południowej, zachodniej i środkowej części Europy, notowany również z Wysp Brytyjskich, Danii oraz tylko jednej prowincji w Finlandii; rzadko występuje powyżej 600 m n.p.m. Żyje głównie na piaszczystych i szlamistych pobrzeżach wód różnych typów, niekiedy spotykany w ogrodach, na wilgotnych łąkach, w dołach po wybranej glinie lub żwirze.

Illustrations
... browse
Chlaenius
nitidulus
External data sources