Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Corticaria — subordinate taxa:
Taxon count: 30
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Latridiidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Corticariinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Corticariagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Corticaria serrata (G. Paykull, 1798)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1020356    taxon code: 3675
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: V.A. Tsinkevich
Data on distribution in Poland
Corticaria serrata - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 81
 • Publications: 8
 • Collections: 4
 • Publication authors: 11
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek kosmopolityczny, występujący powszechnie w Europie, w środowiskach synantropijnych aż do najdalszej północy. W Polsce występuje od Pobrzeża Bałtyku aż po Tatry, ale brak jeszcze udokumentowanych danych o jego rozmieszczeniu w niektórych krainach. Występuje w stodołach, szopach i magazynach na zapleśniałych szczątkach roślinnych i produktach żywnościowych. W biotopach leśnych spotykany na pleśniach i grzybach żagwiowatych należących do rodzajów: blaszkowiec — Lenzites Fr. i żagiew — Polyporus (Mich.) Fr.; poza tym był poławiany w próchnicy, na świeżo ściętych drzewach iglastych, na gałęziach starych świerków, w dziuplach drzew, w gniazdach różnych ptaków, począwszy od szpaków aż po bociana.

Illustrations
... browse
Corticaria
serrata
External data sources