Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Haliplidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Haliplusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Haliplussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Haliplus (Haliplus) fulvicollis W.F. Erichson, 1837
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1000091    taxon code: 525
taxonomy checked: YES
Polish Red List: VU
 

source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Haliplus fulvicollis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 73
 • Publications: 48
 • Collections: 2
 • Publication authors: 44
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący głównie środkową i wschodnią Europę oraz południową część Fennoskandii, na południe sięga do północnego Bałkanu i południowych Alp, wykazywany również z zachodniej Syberii i Zakaukazia. Występuje w różnego typu wodach zakwaszonych — humusowych, torfowiskowych i bagiennych.

Illustrations
... browse
Haliplus
fulvicollis
External data sources