Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Haliplidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Haliplusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Haliplussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Haliplus (Haliplus) immaculatus J. Gerhardt, 1877
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1000098    taxon code: 528
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2003 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Haliplus immaculatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 105
 • Publications: 66
 • Collections: 3
 • Publication authors: 54
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej i wschodniej Europie oraz południowej części Fennoskandii, na zachód sięga do północno-wschodniej Francji. W Polsce rzadko i sporadycznie poławiany. Żyje w silnie zarośniętych, stojących wodach różnego typu zbiorników, w północnej części swego zasięgu występuje również w wodach słonawych.

Illustrations
... browse
Haliplus
immaculatus
External data sources