Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Mesoptilinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Magdalidinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Magdalisgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Odontomagdalissubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Magdalis (Odontomagdalis) armigera (Geoffroy in A.F. Fourcroy, 1785)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046928    taxon code: 5366
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Magdalis armigera - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 143
 • Publications: 56
 • Collections: 10
 • Publication authors: 43
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie od Wysp Brytyjskich i południowych obszarów Fennoskandii po kraje śródziemnomorskie (z wyjątkiem Hiszpanii); notowany poza tym z Syberii. W Polsce występuje na całym niżu północnym, ale nie jest jeszcze znany z Podlasia; na wyżynach i podgórzach jest spotykany dość rzadko. Zasiedla głównie lasy łęgowe, wilgotne pobrzeża lasu, parki, aleje i żywopłoty. Żyje na wiązie pospolitym — Ulmus campestris L. em. Huds. Pojaw postaci dojrzałych zaczyna się w kwietniu i trwa do lipca; chrząszcze żerują na liściach. W kwietniu samice składają jaja na gałęziach i pniach. Larwy drążą krótkie, esowate chodniki pod korą i żerują w bielu do jesieni. Zimują w miejscu żerowania, a przepoczwarczają się w drugiej połowie marca.

Illustrations
... browse
Magdalis
armigera
External data sources