Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Mesoptilinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Magdalidiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Magdalisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Odontomagdalispodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Magdalis (Odontomagdalis) armigera (Geoffroy in A.F. Fourcroy, 1785)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046928    kod taksonu: 5366
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Magdalis armigera - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 143
 • Publikacje: 56
 • Kolekcje: 10
 • Autorzy publikacji: 43
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie od Wysp Brytyjskich i południowych obszarów Fennoskandii po kraje śródziemnomorskie (z wyjątkiem Hiszpanii); notowany poza tym z Syberii. W Polsce występuje na całym niżu północnym, ale nie jest jeszcze znany z Podlasia; na wyżynach i podgórzach jest spotykany dość rzadko. Zasiedla głównie lasy łęgowe, wilgotne pobrzeża lasu, parki, aleje i żywopłoty. Żyje na wiązie pospolitym — Ulmus campestris L. em. Huds. Pojaw postaci dojrzałych zaczyna się w kwietniu i trwa do lipca; chrząszcze żerują na liściach. W kwietniu samice składają jaja na gałęziach i pniach. Larwy drążą krótkie, esowate chodniki pod korą i żerują w bielu do jesieni. Zimują w miejscu żerowania, a przepoczwarczają się w drugiej połowie marca.

Ilustracje
... przeglądaj
Magdalis
armigera
Zewnętrzne źródła danych