Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1957
autor: Burakowski B.
tytuł: Występowanie gatunków z rodzaju Dorcadion Dalm. w Polsce (Coleoptera, Cerambycidae).
czasopismo: Fragmenta Faunisticatom: 7strony: 289-295
cytacja skrócona: Burakowski 1957c
BioMap ID: 882