Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Cribridorcadion — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 59
D
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Lamiinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Dorcadioniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Dorcadionrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Cribridorcadionpodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Dorcadion holosericeumgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Dorcadion (Cribridorcadion) holosericeum holosericeum Krynicky, 1832 — taraniec jedwabisty
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1023489    kod taksonu: 4156
taksonomia sprawdzona: TAK
ochrona gatunkowa: częściowa
Polska Czerwona Lista: NT
 

źródło nazw: Löbl et Smetana 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Dorcadion holosericeum holosericeum - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: powiaty — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 192
 • Publikacje: 32
 • Kolekcje: 7
 • Autorzy publikacji: 27
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony od południowo-wschodniej Polski, Wołynia, zachodniej Ukrainy, Mołdawii i wschodniej Rumunii aż po zachodnie Przyurale, docierający na północ do około 54° szer. geogr. We wschodniej części swego areału zamieszkuje tereny stepowe, lasostepy oraz południową część strefy leśnej. W Polsce zasiedla ciepłe stanowiska w czterech krainach południowo-wschodnich. Występuje na różnych glebach, od czarnoziemów do gleb piaszczystych i wapiennych, pokrytych roślinnością trawiastą, a nawet rzadką drzewiastą i krzewiastą. Postacie dojrzałe spotykano od połowy kwietnia do końca lipca na nasłonecznionych zboczach i skarpach, miedzach, ugorach, usypiskach wapiennych, a nawet w świetlistych dąbrowach i na polach uprawnych. Cykl rozwojowy nie jest poznany.

Zewnętrzne źródła danych