Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Cribridorcadion — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 59
D
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Lamiinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Dorcadioniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Dorcadionrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Cribridorcadionpodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Dorcadion (Cribridorcadion) scopolii J.F.W. Herbst, 1784 — taraniec paskowany
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1023499    kod taksonu: 4157
taksonomia sprawdzona: TAK
ochrona gatunkowa: częściowa, (Błąd nazwy gatunku w treści Rozporządzenia: "Dorcadion scopoli")
Polska Czerwona Księga: VU
Polska Czerwona Lista: VU
 

źródło nazw: Löbl et Smetana 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Dorcadion scopolii - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: powiaty — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 48
 • Publikacje: 13
 • Kolekcje: 5
 • Autorzy publikacji: 12
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony od Jugosławii, Bułgarii i Rumunii aż do Węgier, Słowacji, Mołdawii, południowo-zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski, skąd jest znany z nielicznych stanowisk w trzech krainach, przy czym miejscowość Żdżanne koło Krasnegostawu jest w ogólnym obszarze rozsiedlenia najdalej na północ wysuniętym stanowiskiem. W bieżącym wieku był znajdowany w Niecce Nidziańskiej i w okolicy Sandomierza, natomiast wzmianki o występowaniu na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżynie Lubelskiej opierały się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat i wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Gatunek ten zasiedla suche gleby lessowe, piaszczyste i wapienne, skąpo pokryte roślinnością trawiastą i kserotermiczną. Występuje głównie na nasłonecznionych zboczach pagórków, stokach parowów, skarpach rowów, ugorach, nieużytkach, miedzach i pobrzeżach dróg polnych. Bionomia tego gatunku jest znana tylko fragmentarycznie; brak jest dotąd danych dotyczących rozwoju i morfologii niższych stadiów rozwojowych, ale podobnie jak inne gatunki omawianego rodzaju, larwa D. Scopoli (Herbst) żyje i przepoczwarcza się w glebie. Według własnych danych postacie dojrzałe ukazują się wczesną wiosną — pierwsze chrząszcze łowiono 13 IV, a ostatnie 3 VI, później w czerwcu i lipcu znajdowano tylko martwe osobniki. Chrząszcze odżywiają się tkankami liści i łodyżek traw. Kopulację obserwowano 16 i 21 V (Burakowski 1957).

Zewnętrzne źródła danych