Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1966
autor: Czajka M.
tytuł: Pająki (Araneae) Masywu Ślęży.
czasopismo: Acta Univ. Wratisl., Zool.tom: 2strony: 71-124
cytacja skrócona: Czajka 1966b
BioMap ID: 19561