Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Entiminaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Otiorhynchiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Otiorhynchusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Phalantorrhynchuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
forma: Otiorrhynchus morio f. principalis S.jr. Smreczyński, 1936
PL
TAK
status nazwy: synonim
BioMap ID: 1048362   
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Otiorrhynchus morio f.principalis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 122
 • Publikacje: 53
 • Kolekcje: 9
 • Autorzy publikacji: 42
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek europejski rozprzestrzeniony głównie w górach, od Karpat do Pirenejów, wykazywany nadto ze Szkocji i Sycylii. Występuje głównie w dolinach górskich, sięgając do strefy subalpejskiej, znane są też stanowiska nizinne. W Polsce notowany z pięciu krain południowych oraz oderwanego stanowiska niżowego w okolicy Warszawy. W Karpatach zachodnich występuje forma typowa, a w Bieszczadach O. morio ab. ebeninus Gyll. Ogólnikowo wykazany ze Śląska, ale L. Dieckmann (1980) wątpi o jego występowaniu na tym obszarze. Zasiedla głównie wilgotne i błotniste środowiska. Postacie dojrzałe żerują na liściach lepiężnika różowego — Petasites officinalis Moench i szczawiu alpejskiego — Rumex alpinus L. Cykl rozwojowy nie jest znany.

Zewnętrzne źródła danych