Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Carabidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Harpalinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Harpaliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Stenolophinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Acupalpusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Acupalpuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Acupalpus (Acupalpus) maculatus (H. Schaum, 1860)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1002827    kod taksonu: 459
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2003 checklist: O. Aleksandrowicz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Acupalpus maculatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 38
 • Publikacje: 25
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 23
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek wykazywany z północnej Afryki, południowej Europy i południowo-wschodniej części Europy Środkowej, notowany również z Kaukazu. Jego rozmieszczenie nie jest zbyt dokładnie znane, gdyż przez długi czas mylono go z Acupalpus (Acupalpus) dorsalis (Fabr.), bądź uważano za odmianę tego ostatniego. W Polsce notowany z niewielu izolowanych i rozproszonych stanowisk. Po sprawdzeniu okazów dowodowych przez J. Makólskiego (Burakowski 1957b) okazało się, że był omyłkowo wykazany na podstawie błędnego oznaczenia Acupalpus (Acupalpus) dorsalis (Fabr.) z Pobrzeża Bałtyku przez A. Lüllwitza (1916), z Pabianic przez W. Eichlera (1928) i Ciechocinka przez S. Blank-Weissberga (1929). Występuje na nasłonecznionych miejscach, słabo porośniętych niską roślinnością, łowiony głównie na południowych ścianach dołów po wybranej glinie koło cegielni. Przez niektórych badaczy uważany za gatunek halofilny. Odznacza się dużą lotnością. Według J. Makólskiego (1952) w okolice Warszawy przybył dopiero w bieżącym stuleciu.

Zewnętrzne źródła danych