Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Staphyliniformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Staphylinoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Staphylinidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Staphylininaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Staphylininiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Quediinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Acylophorusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Acylophorus wagenschieberi H. Kiesenwetter, 1850
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1040788    kod taksonu: 1843
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: VU
 

źródło nazw: Löbl et Smetana 2004 checklist: A. Melke
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Acylophorus wagenschieberi - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 37
 • Publikacje: 16
 • Kolekcje: 2
 • Autorzy publikacji: 14
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek występujący w środkowej Europie, Holandii, południowej, części Fennoskandii i w Karelskiej ASRR, wykazany nadto z Mandżurii. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadki, od niedawna znany tylko z dwu stanowisk. Dawne, ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji i Polsce opierały się na znaleziskach będących obecnie poza naszymi granicami. Na ogół rzadko i sporadycznie poławiany gatunek torfowiskowy, niekiedy lokalnie występuje gromadnie. Znajdowany w wilgotnej warstwie mchów na pobrzeżach moczarów torfowiskowych.

Zewnętrzne źródła danych