Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Scarabaeiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Scarabaeoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Lucanidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Aesalinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Aesaliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Aesalusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Aesalus scarabaeoidesgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Aesalus scarabaeoides scarabaeoides (Panzer, 1793) — dębosz
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1012392    kod taksonu: 2556
taksonomia sprawdzona: TAK
ochrona gatunkowa: częściowa, (Błąd nazwy gatunku w treści Rozporządzenia: "Aesalus scarabaeoide")
Polska Czerwona Lista: EN
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2006 checklist: A. Byk
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Aesalus scarabaeoides scarabaeoides - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: powiaty — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 54
 • Publikacje: 29
 • Kolekcje: 5
 • Autorzy publikacji: 25
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony w pasie środkowoeuropejskim od środkowej i wschodniej części Francji aż po Ukrainę, na południe docierający do Tyrolu południowego, oraz północnych części Jugosławii i Rumunii, ponadto notowany z trzech południowych prowincji Szwecji. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, znany tylko z kilkunastu stanowisk z nielicznych krain, głównie zachodnich i południowych. Zasiedla ciepłe tereny nizinne i podgórza; wydaje się, że nie przekracza wysokości 600 m n.p.m. Cykl rozwojowy trzyletni. Larwy żerują w ciemnobrunatnym, próchniejącym drewnie, głównie pieńków dębowych, rzadziej bukowych o różnej średnicy, niekiedy występują także w rozkładającym się drewnie pni żywych jeszcze drzew. W innych krajach notowane nadto z grabu, wiązu, wierzby i orzecha. W opanowanych przez gatunek pieńkach wywodzi się kilka generacji aż do czasu, gdy pieniek zostanie całkowicie skonsumowany. Przepoczwarczenie następuje pod koniec lata lub wczesną jesienią; postacie dorosłe przezimowują w komorach poczwarkowych o ukazują się w maju i czerwcu. Prowadzą skryty sposób życia w pieńkach. Z uwagi na brunatne ubarwienie ochronne i małą ruchliwość są trudne do zauważenia.

Zewnętrzne źródła danych