Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Lamiinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Agapanthiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Agapanthiarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Agapanthiapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Agapanthia carduigatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Agapanthia (Agapanthia) cardui pannonica Kratochvíl, 1985
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1064066   
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Agapanthia cardui pannonica - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 40
 • Publikacje: 8
 • Kolekcje: 7
 • Autorzy publikacji: 10
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozpowszechniony w Podobszarze Śródziemnomorskim, sięgający na północ do Nadrenii i południowych obszarów środkowej Europy. W Polsce chrząszcz mało znany. Jego występowanie w naszym kraju wymaga uzupełniających badań — notowano go z pojedynczych stanowisk tylko w trzech krainach na podstawie znalezisk sprzed 60 lat. Dawne ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji i Polsce opierały się na danych odnoszących się do stanowisk leżących obecnie poza naszą granicą. Jest to gatunek ciepłolubny, występujący głównie na stanowiskach kserotermicznych. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w maju i chrząszcze są poławiane do lipca. Występują one przeważnie na łodygach lub liściach roślin żywicielskich. Samica składa pojedynczo jaja w uprzednio przez siebie zrobione żuwaczkami nacięcia na łodydze. Jako rośliny pokarmowe larw były podawane w piśmiennictwie: kozłek lekarski — Valeriana officinalis L., szałwia łąkowa — Salvia pratensis L., świerzbnica polna — Knautia arvensis (L.) Coult., złocień właściwy — Chrysanthemum leucanthemum L., sadziec konopiasty — Eupatorium cannabinum L., jasieniec piaskowy — Jasione montana L., szczeć pospolita — Dipsacus silvester Huds., nostrzyk żółty — Melilotus officinalis (L.) Lam., dzwonecznik wonny — Adenophora liliifolia (L.) Bess. oraz barszcz (Heracleum sp.), starzec (Senecio sp.), oset (Carduus sp.) i ostrożeń (Cirsium sp.). Larwa drąży chodnik w łodydze w górę i w dół, zatykając końce włóknistymi trocinkami. Po przezimowaniu sporządza wiosną komorę poczwarkową. Stadium poczwarki trwa około dwóch tygodni. Po wydobyciu się na zewnątrz imago jest niedojrzałe płciowo i odbywa żer uzupełniający, karmiąc się tkankami liści i łodyg. Cykl rozwojowy jednoroczny.

Zewnętrzne źródła danych