Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Buprestoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Buprestidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Agrilinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Agriliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Agrilinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Agrilusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Robertiuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Agrilus (Robertius) pseudocyaneus H. Kiesenwetter, 1857
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1014395    kod taksonu: 2728+5858 (2715b)
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Księga: EN
Polska Czerwona Lista: EN
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2006 checklist: R. Królik
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Agrilus pseudocyaneus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 27
 • Publikacje: 3
 • Kolekcje: 13
 • Autorzy publikacji: 6
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
[KFP 2728: Agrilus pseudocyaneus] Gatunek zamieszkujący Europę Środkową, na południe dochodzący do północnej części Włoch, Serbii i Bośni, na północ po południową część Finlandii, notowany nadto, jako odrębny podgatunek, ze wschodniej i środkowej Francji. W Polsce bardzo rzadko spotykany, znany tylko z kilku stanowisk w pięciu krainach. Larwy odbywają rozwój głównie w wierzbie wiciowej — Salix viminalis L., rzadziej w wierzbie iwie — S. caprea L. Postacie dojrzałe są łowione w czerwcu i lipcu.
[KFP 5858 (2715b): Agrilus bialowiezaensis] Gatunek niedawno opisany z Puszczy Białowieskiej na podstawie kilkudziesięciu schwytanych osobników na stanowiskach nasłonecznionych, na Modach świeżo ściętych pni topoli osiki — Populus tremula L. rosnących na wilgotnej glebie w zespole roślinnym Tilio-Carpinetum Traczyk. Biologia jeszcze nie jest poznana, niższe postacie rozwojowe nie są znane.

Zewnętrzne źródła danych