Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elaterinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Agriotiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Agriotesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Agriotespodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Agriotes (Agriotes) gallicus J.Th. Lacordaire, 1835
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015034    kod taksonu: 2773
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: EN
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Agriotes gallicus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 50
 • Publikacje: 18
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: 20
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony głównie w Europie Zachodniej i południowej części Europy Środkowej, notowany poza tym z północnych części Włoch i Jugosławii, przy czym w miarę posuwania się na wschód areału gatunkowego coraz rzadziej spotykany. Osiąga w Polsce północną i wschodnią granicę swego rozsiedlenia. W Polsce jest chrząszczem mało znanym, wykazanym tylko z sześciu krain, przy czym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Według A. Horiona (1953) omawiany gatunek nie występuje na Śląsku, gdyż w zbiorach muzealnych nie znaleziono okazów dowodowych z tego obszaru. Zamieszkuje obszary nizinne i podgórza, występując na terenach kserotermicznych, nasłonecznionych zboczach pagórków, pobrzeżach dróg i lasów. Cykl życiowy i niższe postaci rozwojowe nie są jeszcze poznane, ale należy przypuszczać, że larwy żyją w glebie, podobnie jak inne gatunki omawianego rodzaju. Postacie dojrzałe pojawiają się w czerwcu i są poławiane do sierpnia na trawach i roślinach kwitnących, zwłaszcza baldaszkowatych.

Ilustracje
... przeglądaj
Agriotes
gallicus
Zewnętrzne źródła danych