Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Carabidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Harpalinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Zabriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Amarinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Amararodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Paraceliapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Amara quenseligatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Amara (Paracelia) quenseli silvicola Ch. Zimmermann, 1832
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1004256    kod taksonu: 254
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: VU
 

źródło nazw: Löbl et Smetana 2003 checklist: O. Aleksandrowicz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Amara quenseli silvicola - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 132
 • Publikacje: 67
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 60
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Szeroko rozmieszczony gatunek okołobiegunowy; w Ameryce Północnej sięga na południe wzdłuż gór do Nowego Meksyku, w faunie Europy określany jako borealno-alpejski. Znany w Europie od skrajnej północy do Pirenejów, Alp Południowych, Czarnogóry, Karpat Południowych i Bułgarii, notowany również z Kaukazu. Występuje w dwu formach: nominatywnej, właściwej dla gór i północnej części kontynentu, oraz formie nizinnej Amara (Celia) quenseli silvicola Zimm., zasiedlającej obszary wokół Bałtyku i północną część Europy Środkowej. Żyje na suchych, słabo ocienionych glebach piaszczystych, często ze znaczną domieszką żwiru i kamieni. Forma nizinna spotykana na wydmach nadmorskich, a wewnątrz lądu głównie na terenach morenowych i lotnych piaskach, warunki ekologiczne formy górskiej słabo poznane, notowany z dużych wysokości do 3000 m n.p.m. Forma górska w Polsce wykazywana była z Tatr oraz Beskidu Zachodniego i Sudetów Wschodnich, o występowaniu na dwu ostatnich obszarach wątpi A. Horion (1941).

Zewnętrzne źródła danych