Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Apion — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 14
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Apionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Apioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Apioniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Apionrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Apion rubiginosum Grill, 1893
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1026819    kod taksonu: 4866
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Apion rubiginosum - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 313
 • Publikacje: 89
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 61
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony niemal w całej Europie (prócz skrajnych obszarów północnych), wykazywany ponadto z Afryki Północnej, Azji Mniejszej i Azji Środkowej. W Polsce, aczkolwiek nie jest znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze, prócz wyższych partii górskich. Żyje na szczawiu polnym — Rumex acetosella L. Samice składają jaja około połowy maja. Larwa odbywa rozwój w nieregularnych okrągławych, średnicy około 5-10 mm, wyroślach korzeniowych. Niektóre wyrosła są tylko po jednej stronie korzenia i przybierają wtedy półkolisty kształt. Przepoczwarczenie odbywa się w galasie.

Ilustracje
... przeglądaj
Apion
rubiginosum
Zewnętrzne źródła danych