Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cerambycidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Spondylidinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Aseminiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Arhopalusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1022894    kod taksonu: 4026
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: R. Plewa
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Arhopalus rusticus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 445
 • Publikacje: 149
 • Kolekcje: 19
 • Autorzy publikacji: 120
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek palearktyczny, występujący w całej Europie prócz północnych prowincji Fennoskandii. W obrębie swego areału w miarę posuwania się z zachodu na wschód jest coraz częściej spotykany. W Polsce, oprócz wyższych partii górskich, występuje na całym obszarze, nie jest jednak jeszcze znany z Sudetów, Kotliny Nowotarskiej i Tatr. Gatunek ten, o polskiej nazwie wykarczak, zasiedla głównie stare drzewostany sosnowe, rzadziej świerkowe i jodłowe, występując na nizinach znacznie pospoliciej niż w górach. Licznie występuje na silnie nasłonecznionych zrębach zupełnych, w jednogatunkowych drzewostanach na ubogich siedliskach, drzewostanach żywicowanych przez kilka lat, uszkodzonych przez żer szkodników pierwotnych, w wiatrowałach oraz na pożarzyskach. Rozwój larwalny odbywa w nieokorowanych pniakach, drzewach stojących i leżaninie. Ze względu na duże wymagania wilgotnościowe atakowane są najczęściej szyje korzeniowe, przyziemne części pni stojących i leżących. Imagines pojawiają się od czerwca do połowy września. Rójkę odbywa w ciepłe, pogodne wieczory. Chrząszcze prowadzą nocny tryb życia. Bionomia tego szkodliwego w leśnictwie gatunku została dokładnie opracowana przez J. Dominika (1958b).

Zewnętrzne źródła danych