Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Byrrhoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Heteroceridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Heterocerinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Augyliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Augylesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Augylespodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Augyles (Augyles) hispidulus (H. Kiesenwetter, 1843)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1014797    kod taksonu: 2624
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2006 checklist: M. Przewoźny
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Augyles hispidulus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 100
 • Publikacje: 34
 • Kolekcje: 4
 • Autorzy publikacji: 33
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii przez całą Europę środkową aż do Francji południowej, północnych części Włoch i Półwyspu Bałkańskiego oraz do Ukraińskiej SRR. W Polsce dość rzadki, spotykany sporadycznie i nielicznie, notowany przeważnie z pojedynczych stanowisk w poszczególnych krainach; z niektórych okolic dane o rozmieszczeniu opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat. Występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich.

Zewnętrzne źródła danych