Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Baridinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Baridiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Baridinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Aulacobarisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Aulacobaris coerulescensgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Aulacobaris coerulescens coerulescens (I.A. Scopoli, 1763)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1027958    kod taksonu: 5459
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Aulacobaris coerulescens coerulescens - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 89
 • Publikacje: 51
 • Kolekcje: 6
 • Autorzy publikacji: 38
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek obejmujący zasięgiem zachodnią część Afryki Północnej i południową oraz środkową część Europy, docierający na wschód do Kaukazu, Iranu i Azji Środkowej. Drążyn zielonawy zamieszkuje w Polsce głównie obszary nizinne. Występuje na polach, łąkach, pastwiskach, przydrożach i miejscach ruderalnych. Jako rośliny żywicielskie były podawane w piśmiennictwie: kapusta polna — Brassica campestris L., kapusta warzywna — B. oleracea L., kapusta rzepak — B. napus L., gorczyca polna — Sinapis avensis L., gorczycznik pospolity — Barbaraea vulgaris R. Br. i dwurząd wąskolitny — Diplotaxis tenuifolia (Juslen) Dc. Larwy żerują w łodygach i mogą powodować szkody w uprawach kapusty i rzepaku.

Zewnętrzne źródła danych