Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Entiminaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Geoneminiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Barynotusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Barynotus obscurus (Fabricius, 1775)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046514    kod taksonu: 5125
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Barynotus obscurus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 250
 • Publikacje: 98
 • Kolekcje: 14
 • Autorzy publikacji: 74
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej i wschodniej części Europy, docierający na południe do środkowych Włoch, a na północ do Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii oraz Karelii; zawleczony do Kanady. W Polsce występuje zapewne na całym obszarze, nie jest jednak jeszcze znany z niektórych krain. Zasiedla gleby wilgotne, głównie na terenach otwartych, ale wkracza również na obszary leśne. Poławiany od wczesnej wiosny do października, w dolinach rzek i potoków, w zaroślach, na łąkach, torfowiskach, słonawiskach, polach, miejscach ruderalnych, przydrożach, pobrzeżach lasu i wód. Postacie dojrzałe żerują na liściach i wyrządzają niekiedy szkody w uprawach roślin. Jako rośliny żywicielskie podawane są przez różnych autorów: lucerna siewna — Medicago sativa L., burak zwyczajny — Beta vulgaris L., bób — Vicia faba L., fiołek trójbarwny — Viola tricolor L., koniczyny — Trifolium L., jaskry — Ranunculus L., pierwiosnki — Primula L. i róże — Rosa L. Stadia przedimaginalne i szczegóły bionomii nie są znane.

Zewnętrzne źródła danych