Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Carabidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Trechinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Bembidiiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Bembidiinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Bembidionrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Bembidionpodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Bembidion quadrimaculatumgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Bembidion (Bembidion) quadrimaculatum quadrimaculatum (Linnaeus, 1761)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1001980    kod taksonu: 165
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2003 checklist: O. Aleksandrowicz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Bembidion quadrimaculatum quadrimaculatum - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 188
 • Publikacje: 48
 • Kolekcje: 9
 • Autorzy publikacji: 52
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek pospolity, szeroko rozsiedlony, w Europie sięgający do skrajnej północy, poza tym obejmujący swym zasięgiem północną Azję i Amerykę Północną, wykazywany również z Kaukazu. Spotykany na glebach różnych typów, zasiedla otwarte, miernie wilgotne tereny, niekiedy w dalszej odległości od wody, częsty na gruntach uprawnych i nieużytkach, w górach przekracza górną granicę lasu.

Zewnętrzne źródła danych