Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Entiminaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Sciaphiliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Brachysomusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046724    kod taksonu: 5101
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Brachysomus echinatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 435
 • Publikacje: 111
 • Kolekcje: 13
 • Autorzy publikacji: 79
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek rozsiedlony od środkowych części Francji i Włoch aż po Wyspy Brytyjskie i Fennoskandię, gdzie sięga daleko poza koło podbiegunowe, a na wschód dociera do południowej Syberii i Kaukazu. W Polsce chrząszcz pospolity, występujący zapewne na całym obszarze, jednak nie wykazany z niektórych krain. Gatunek partenogenetyczny. Poławiany od marca do sierpnia. Występuje zarówno w suchych, jak i wilgotnych siedliskach, w lasach liściastych, zadrzewieniach śródpolnych, żywopłotach, ogrodach i parkach, na łąkach i pastwiskach, suchych zboczach i nasypach. Aktywny nocą, za dnia kryje się pod opadłym listowiem, chrustem, w ściółce, wśród kęp trawy i mchów. Żeruje na liściach, wygryzając na ich brzegach karby, a na owocach małe otwory. Jako rośliny żywicielskie w piśmiennictwie były wymieniane: dąb szypułkowy — Quercus robur L., wierzba krucha — Salix fragilis L., śnieguliczka biała — Symphoricarpos albus (L.) Blaze, poziomka pospolita — Fragaria vesca L., róże — Rosa L. i wyki — Vicia L. Bionomia poznana słabo; niedojrzałe imagines znajdowano w listopadzie i w marcu.

Zewnętrzne źródła danych