Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Rhynchitidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Rhynchitinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Byctisciniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Byctiscinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Byctiscusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1026609    kod taksonu: 4854
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2011a checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Byctiscus betulae - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 274
 • Publikacje: 105
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 90
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 3

Opis taksonu
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w Europie, w Fennoskandii przekraczający koło podbiegunowe, na wschód sięgający przez Syberię do Azji Środkowej i północnych Chin, notowany z Azji Mniejszej. W Polsce chrząszcz pospolity, zasiedlający zarówno tereny nizinne, jak i niższe położenia górskie. Występuje na różnych gatunkach drzew i krzewów z rodzajów olsza — Alnus Mill., brzoza — Betula L., buk — Fagus L., grab — Carpinus L., topola — Populus L., grusza — Pirus L., jabłoń — Malus Mill., głóg — Crataegus L. i leszczyna — Corylus L. Postacie dojrzałe po przezimowaniu pojawiają się w maju. Samice składają jaja do tutek uprzednio przez siebie uformowanych z jednego, rzadziej z kilku liści. Larwy odżywiają się tkankami zwiędłego liścia w ciągu 20-25 dni, następnie wypadają na glebę, w której przepoczwarczają się w warstwie górnej. Młode pokolenie ukazuje się w sierpniu i pozostaje na okres zimowy w glebie.

Ilustracje
... przeglądaj
Byctiscus
betulae
Zewnętrzne źródła danych