Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Coccinellidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Chilocorinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Chilocoriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Chilocorusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Chilocorus renipustulatus (L.G. Scriba, 1791)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1019335    kod taksonu: 3586
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: P. Ceryngier
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Chilocorus renipustulatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 132
 • Publikacje: 57
 • Kolekcje: 14
 • Autorzy publikacji: 59
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 11

Opis taksonu
Gatunek palearktyczny, występujący w całej Europie prócz skrajnych obszarów północnych. W Polsce, chociaż z niektórych krain jeszcze nie wykazywany, występuje na całym obszarze prócz wyższych gór. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Występuje w lasach, parkach i ogrodach na krzewach i drzewach liściastych oraz iglastych. Jest często spotykany na nasłonecznionych pniach, na różnych roślinach, wchodzących w skład podszytu i runa, rosnących na obrzeżach lasu. Żeruje na mszycach i czerwcach. Zimujące imagines znajdowano przeważnie w ściółce.

Zewnętrzne źródła danych