Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Chrysomeloideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Chrysomelidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Chrysomelinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Doryphoriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Chrysolininapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Chrysolinarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Synergapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Chrysolina coerulansgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Chrysolina (Synerga) coerulans coerulans (L.G. Scriba, 1791)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1024739    kod taksonu: 4371
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2010 checklist: L. Borowiec
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Chrysolina coerulans coerulans - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 57
 • Publikacje: 36
 • Kolekcje: 4
 • Autorzy publikacji: 37
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, Azję Mniejszą i Środkową po Kaszmir i środkowe Chiny. W Polsce, aczkolwiek nie znany jeszcze z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze; z dotychczasowych danych wynika, że częściej jest spotykany na południu kraju, zwłaszcza w rejonach podgórskich. Wzmianka F. Osterloffa (1884) o znalezieniu tego chrząszcza w Rudzie odnosi się do obszaru obecnie obejmowanego przez osiedle Marymont. Zasiedla tereny nizinne i podgórza. Spotykany od wiosny do jesieni, głównie nad wodami, rowami i w miejscach wilgotnych — na miętach, zwłaszcza mięcie nadwodnej — Mentha aquatica L. i mięcie długolistnej — M. longifolia (L.) Huds.

Zewnętrzne źródła danych