Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Elateridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Denticollinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Denticolliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Athouinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Cidnopusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cidnopus aeruginosus (Olivier, 1790)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015369    kod taksonu: 2823
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: L. Buchholz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cidnopus aeruginosus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 334
 • Publikacje: 86
 • Kolekcje: 13
 • Autorzy publikacji: 80
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Leśny gatunek europejski, rozmieszczony głównie w północnej i środkowej części Europy, dochodzący na północ w Fennoskandii do około 67° szer. geogr., na południe do północnych części Włoch, Jugosławii i Bułgarii, a na zachód do Belgii oraz południowej i wschodniej Francji; wykazywany również z Syberii Zachodniej. W Polsce występuje prawdopodobnie na obszarze całego kraju prócz wyższych partii górskich. Zamieszkuje głównie lasy iglaste i mieszane oraz wrzosowiska. Notowany również z łąk, nieużytków, pól uprawnych i użytków zielonych, na których jego larwy nie wyrządzają znaczniejszych szkód. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w komorze poczwarkowej ukazują się już w kwietniu i przeżywają do lipca. Cykl rozwojowy czteroletni. Larwy żyją wśród korzeni traw i roślin zielnych na średnio wilgotnych glebach piaszczystych, gliniasto-piaszczystych i torfowych. Przepoczwarczenie następuje w lipcu-sierpniu w powierzchniowej warstwie gleby.

Zewnętrzne źródła danych