Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Cionus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 12
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Curculioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Cioniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Cionusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Cionus scrophulariae (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046294    kod taksonu: 5679
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Cionus scrophulariae - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 218
 • Publikacje: 100
 • Kolekcje: 17
 • Autorzy publikacji: 72
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek rozsiedlony w prawie całej Europie prócz północnych obszarów Fennoskandii; sięgający na wschód po Syberię, Kaukaz, Azję Mniejszą i Turkmenię; ponadto notowany jako zawleczony do Ameryki Północnej. W Polsce pospolity, rozprzestrzeniony od Bałtyku aż po Tatry, nie notowany jednak jeszcze z Kotliny Nowotarskiej. Występuje na brzegach lasów, zarośli i potoków, łach i stawów, na przydrożach, suchych wzgórzach, skałach i kamieńcach. Żyje na trędowniku bulwiastym — Scrophularia nodosa L. i namulniku brzegowym — Limosella aquatica L. Larwy żerują głównie na dolnej powierzchni liścia oraz na pączkach kwiatowych, kwiatach i młodych torebkach nasiennych. Larwy obserwowano na roślinach od maja do września, poczwarki od lipca. Postacie dojrzałe spotykano ponadto na dziewannach — Verbascum L., jak dziewanna drobnokwiatowa — Verbascum thapsus L., dziewanna firletkowa — V. lychnitis L. i dziewanna kutnerowata — V. phlomoides L.

Zewnętrzne źródła danych