Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Staphyliniformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Staphylinoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Leiodidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Coloninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Colonrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Colonpodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Colon (Colon) bidentatum (C.R. Sahlberg, 1822)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1006026    kod taksonu: 1032
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2004 checklist: R. Ruta
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Colon bidentatum - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 25
 • Publikacje: 20
 • Kolekcje: 2
 • Autorzy publikacji: 16
 • Ilustracje (ikonografia): brak
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w północnej Europie, gdzie w Fennoskandii dociera do skrajnych prowincji północnych, w środkowej Europie spotykany rzadko i sporadycznie, notowany również z Ameryki Północnej. Rozsiedlenie poznane niedostatecznie, gdyż często samice omawianego gatunku mylono z samicami Colon (Colon) viennense Herbst. Z Polski wykazany z kilku stanowisk południowych. Według W. Szymczakowskiego (1969, 1969b) omyłkowo notowany z Zakrzówka koło Krakowa (Rybiński 1903) na podstawie błędnego oznaczenia Colon (Myloechus) dentipes (Sahlb.), ponadto dane ogólnikowe z byłych Prus (G. Zebe 1852, Schilsky 1888, 1909, Reitter 1909) odnoszą się do stanowisk leżących poza naszą granicą. G. Czwalina (1885) omawiany gatunek w ogóle skreśla z listy fauny Prus, gdyż okazy dowodowe należały do Colon (Colon) viennense Herbst. Bionomia omawianego gatunku nie zbadana.

Zewnętrzne źródła danych