Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Tenebrionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Tenebrionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Diaperinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Crypticiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Crypticusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Crypticuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 13. Crypticus quisquiliusgatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Crypticus (Crypticus) quisquilius quisquilius (Linnaeus, 1760)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1021310    kod taksonu: 3953
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2008 checklist: D. Iwan
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Crypticus quisquilius quisquilius - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 685
 • Publikacje: 66
 • Kolekcje: 22
 • Autorzy publikacji: 72
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 2

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Fennoskandii i Karelii aż do Hiszpanii, Włoch i Bałkanu północnego, wykazywany ponadto z Kaukazu, Syberii i Mongolii. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate. Występuje na suchych, nasłonecznionych miejscach piaszczystych pokrytych niską, skąpą roślinnością. Znajdowany pod kamieniami, w powierzchniowej warstwie gleby, pod szczątkami roślin, płożącymi się na ziemi roślinami. Chrząszcze spotykano od wiosny do jesieni, najczęściej w czerwcu i lipcu. Wykazują one dużą ruchliwość podczas ciepłych dni i przy słonecznej pogodzie bardzo szybko przebiegają od kryjówki do kryjówki, przypominając kształtem i ruchem niektóre gatunki z rodzajów Amara Bon. i Harpalus Latr. Larwy odbywają rozwój w glebie; przepoczwarczenie następuje w maju.

Zewnętrzne źródła danych